Teátr Vaštar vznikl v roce 2008 jako platforma pro naše zkoumání divadla, sebe samých v něm, jakož i světa kolem nás. Zajímá nás divadlo jako opravdová komunikace s divákem, s postavou, s autorem, s prostorem, se sebou samým, s tím, co nás přesahuje…

Název dal našemu souboru temný bůh Sredni Vaštar, kterého ve stejnojmenné povídce Hectora Munroa – Sakiho uctívá a vzývá desetiletý chlapec Conradin. Sredni Vaštar (a přítelkyně slepice) jsou Conradinovými jedinými přáteli, pomocníky a nadějí ve světě, kterému neomezeně vládne jeho k chlapeckým potřebám, touhám, fantaziím zcela nevnímavá, nenávistná pěstounka paní De Roppová. A je to právě divoký, krvavý bůh Sredni Vaštar, kdo Conradina nakonec, poněkud drasticky, z její moci vysvobodí.

Také my jsme připravení bojovat i drastickými (divadelními) prostředky. Našimi zbraněmi by měly být fantazie, hra, nadhled…
Naše práce má dvě základní větve. Jednou jsou inscenace věnované dospělému diváku a druhou inscenace “dětské”. Oběma větvím věnujeme stejnou péči, pozornost a vážnost.

MgA. Michal Ston

29. 7. 1975, Praha

Vyučil se sazečem. Absolvoval obor učitelství pro MŠ na ZČU v Plzni a certifikátový program Prohloubené studium dramatické výchovy tamtéž. Posléze vystudoval obor Dramatická výchova na katedře Výchovné dramatiky DAMU.
Pracoval jako tiskárenský dělník, poštovní doručovatel, lektor výtvarných kurzů, uklízeč atd. Šest let byl učitelem v MŠ. Lektoroval programy projektu K3 na základních školách a jako externí pedagog vedl seminář osobnostního a sociálního rozvoje na PF ZČU v Plzni. Od roku 2007 je učitelem Literárně – dramatického oboru ZUŠ a vedoucím dětských divadelních souborů. Žije v Ostružně na Šumavě. Je šťastně ženatým otcem dvou dětí.

Mgr. MgA. Hana Stonová Prančlová

24. 8. 1983, Sušice

Je absolventkou Střední průmyslové školy keramické v Bechyni, katedry výtvarné kultury na PF ZČU v Plzni (obor učitelství odborných uměleckých předmětů pro SŠ), certifikátového programu Prohloubené studium dramatické výchovy tamtéž a katedry výchovné dramatiky na DAMU. Je členkou divadelní skupiny Evrybáby
Působila jako učitelka Literárně – dramatického oboru v Horšovském Týně a jako produkční centra pro kulturní a sociální projekty JOHAN z. s., lektorovala také programy projektu K3 (kooperace, komunikace, kreativita). Rok si vyzkoušela vést jako externí pedagog seminář osobnostního a sociálního rozvoje na PF ZČU v Plzni. Vedla výtvarné, výtvarně – divadelní a keramické kroužky nejprve na ZŠ ve Velharticích a pozděj v Kašperských Horách, kde krátce působila také jako asistentka učitele pro první stupeň.
V současnosti žije v rodném Ostružně a pracuje tu se skvělými lidmi, neboť je matkou dvou dětí a manželkou.

MgA., Mgr. Jana Wertigová

17. 4. 1981, České Budějovice

Je absolventkou Střední odborné školy pro ochranu a tvorbu životního prostředí ve Veselí nad Lužnicíc, PF ZČU obor učitelství biologie a tělesné výchovy v Plzni, certifikátového programu Prohloubené studium dramatické výchovy tamtéž a katedry výchovné dramatiky na DAMU. Je členkou divadelní skupiny Evrybáby.
Působila jako lektor ekologických programů, jako učitelka Literárně dramatického oboru na ZUŠ Terezie Brzkové a SZUŠ Trnka v Plzni. Šest let pracovala jako produkční a koordinátorka centra JOHAN pro regionální přehlídky, tvůrčí dílny a vzdělávací projekty v Plzni. Podílela se na vytváření a realizaci projektů „Divadlo ve výchově“ a „K3 (kooperace, komunikace, kreativita)“
Od roku 2007 pracuje jako zdravotní klaun. Vede divadelní kroužek na Hluboké nad Vltavou pod CVČ Poškolák. Má ráda divadlo a vše co je s ním spojené, ráda sportuje, chodí po horách, čte a je s lidmi. Má to štěstí, že se může potkávat a pracovat se svými přáteli z Ostružna a žít s Janem. Bydlí a snad už i pomalu zapouští kořeny v Českých Budějovicích.