Bitva (o hrdinech)

Inscenace divadla ve výchově na motivy knihy J.-C. Mourlevata Zimní bitva

Koncepce: Michal Ston
Výprava: Hana Stonová Prančlová
Hudba: Karel Polanský
Hrají a dílnu vedou: Jana Wertigová, Tereza Těšínská (j.h.), Karel Polanský (j.h.), Michal Ston
Premiéra: 24.3.2012

Délka představení: 45 min
Délka dílny: 45 min

JIŽ NEHRAJEME

(Naše) divadlo ve výchově Inscenace Bitva (o hrdinech) přináší silný, světu dospívajícího člověka blízký pohled na v současnosti zásadní témata. Přináší také setkání s postupy a principy současného divadla a v neposlední řadě setkání s kvalitní současnou literaturou pro mládež.
Inscenace divadla ve výchově přinášejí kombinaci divadelní a pedagogické práce. V našem případě je ono pedagogické působení možno dále rozvinout v dílně, kterou k představení nabízíme. V dílně společně se studenty zpracováváme a rozvíjíme téma inscenace metodami a technikami dramatické výchovy a zážitkového a kooperativního učení. Účastníci se tak mají možnost bezprostředně a skrze emočně silný, ale nemanipulující zážitek setkat s dnes důležitými a bolavými tématy a problémy a všemi smysly, v kooperaci zkoumat jejich aspekty či možná řešení.

Téma Tématem inscenace je problematika totalitních systémů, demokracie, lidské svobody, zodpovědnosti. Otevíráme také složité otázky hrdinství, “nečernobílého” vnímání světa. Nastolená témata považujeme za zásadní, ať s ohledem na otázky spojené s naší nedávnou minulostí (a problémy, které cítíme v naší současnosti), či pro uvědomění si stálé existence, podstaty a mechanizmů autoritativních systémů ve světě kolem nás. V neposlední řadě také pro možnost vlastní úvahy nad lákadly jednoduchých odpovědí extrémistů v naší společnosti.

Kde a jak Inscenace je určena žákům 8. a 9. tříd ZŠ a studentům středních škol. Hrajeme přímo v prostorách školy (např. tělocvična, velké třídy), v nichž je možno vyčlenit volné místo pro hlediště, jeviště o rozměrech cca 4 x 4 m. Ve stejném prostoru po skončení představení případně realizujeme i dílnu.
Dílna je potom připravena v několika verzích: v rozsahu jedné, dvou nebo tří vyučovacích hodin. Je také možné vytvořit po předběžné dohodě dílnu přímo na míru.

(Inscenace získala čestné uznání za dramatizaci a ocenění za výpravu na krajské přehlídce loutkového divadla Pimprlení 2012, dále pak cenu poroty za inscenaci na národní přehlídce loutkového divadla Loutkářská Chrudim 2012, nebo čestné uznání za étos na krajské přehlídce experimentálního divadla Na hraně 2013.
Byli jsme přizváni např. na přehlídku 3D pořádanou ke 20. výročí založení KVD DAMU, či na první setkání českých a moravských dramacenter v listopadu 2012 v Ostravě.)